Gaikwad Jyoti Vijay, and Chaudhari Vivek Murlidhar. 2024. “Management of Ahiputana (Diaper Rash) Though Triphala Khadir Yog (TKY) Avachoornan”. International Journal of Ayurveda and Pharma Research 12 (4), 34-37. https://doi.org/10.47070/ijapr.v12i4.3200.